Drug Portal Nepal

About Us

Home / News

लागू औषध दुरुपयोग तथा अबैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तरार्ष्ट्रिय दिवास सम्बन्धमा मा. गृह मन्त्रीज्यूबाट जारी सन्देश

लागू औषध दुरुपयोग तथा अबैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तरार्ष्ट्रिय दिवास सम्बन्धमा मा. गृह मन्त्रीज्यूबाट जारी सन्देश