Drug Portal Nepal

Notices

Home / Notices

पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा

लागु अाैषध प्रयोगकर्ताहरुका लागि सञ्चालित पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा मिति २०७३ भदाै १२ गते गाेरखापत्रमा प्रकाशित १५ दिने सुचना। The 15 day notice published on 2073/05/13 in Gorkhapatra, for all rehabilitation centers for affiliation (Abadhata) at the Narcotic Drugs Control Section, Ministry of Home Affairs.

Download

पुर्नस्थापना केन्द्र अाबद्धता म्याद थप सम्बन्धी सूचना

लागु अाैषध प्रयोगकर्ताहरुका लागि सञ्चालित पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा मिति २०७३ भदाै १२ गते गाेरखापत्रमा १५ दिने सुचना प्रकाशित भएकोमाऽ केहि पुर्नस्थापना केन्द्रहरु नवीकरण र जिल्ला प्रशासनको अनुगमनका क्रममा रहेकाले मिति २०७३/०६/०४ देेखि १५ दिनका म्याद थप गरिएको व्यहाेर जनकारीको लागि अनुरोध छ ।

Download