Drug Portal Nepal

About Us

Home / About Us

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयकाे नीति याेजना तथा कार्यक्रम महाशाखा अन्तर्गत लागू अाैषध नियन्त्रण शाखा रहेको छ भने नेपाल प्रहरी आन्तर्गत लागु , औसद कानुन कार्वानयनका लागि लागु औशद नियन्त्रन ब्युरो कार्यरत रहेको छ |

कार्य विवरण

 • लागु औषधसम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
 • लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरूको उपचार एवं पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति निर्धारण,
 • लागु औषध बिक्रीवितरण, ओसारपसार र दुरुपयोग नियन्त्रण,
 • लागु पदार्थसम्बन्धी कार्यहरूको अभिलेख राख्ने,
 • औषधि तयार गर्न चाहिने लागु पदार्थ झिकाउन र प्रयोग गर्न अनुमति दिने,
 • बरामद भएको लागु औषध नष्ट गर्ने गराउने,
 • लागु पदार्थसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गर्ने
 • लागु पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तय गरेका कार्यहरू गर्ने गराउने,
 • लागु पदार्थ दुव्र्यसनीहरूको उपचार एवं पुनःस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सामाजिक संघ,संस्थाहरूसँग समन्वय राख्ने,
 • लागु पदार्थको दुष्परिणामसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरूको तर्जुमा गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने,
 • लागु औषध नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधि झल्कने प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने,
 • रासायनिक पदार्थहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी नीति निर्धारण, सोको निकासा र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य ।
 • आफ्नो शाखाको कामको विषयमा कुनै कुरा स्पष्ट पार्न वुझ्नु पर्ने भएमा वुझी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्ट राय साथ निर्णयको लागि पेश गर्ने,
 • शाखा सम्वन्धी अतिगोप्य र महत्वपुर्ण कागजातहरुको जिम्मा लिई राख्ने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धी नीति, योजना, कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी पेश गर्ने,
 • लागु पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी उद्धेश्य लिई स्थापित स्वदेशी गैर सरकारी संस्थाहरुले मन्त्रालयसंग आवद्धताको लागि माग गरेमा आवश्यकताहरु पूरा गराई अवद्धता दिने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत वा सम्वद्ध निकायद्वारा संचालन भएका कार्यक्रमहरुको बरोबर अनुगमन गर्ने, प्रगति प्रतिवेदन लिने र निर्देशन उपलव्ध गराउने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धमा आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा जानकारी उपलव्ध गर्ने गराउने,
 • स्वीकृत भएका विषयहरुमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रि संघ संस्थाहरु संग आवश्यक पत्राचार गर्ने,
 • लागु औषधसंग सम्वन्धीत विषयमा नेपाल अधिराज्यका कुनै निकाय वा संस्थाले बोलाउने बैठक, सेमिनार वा गोष्ठीमा आदेश अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने वा गराउने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धी योजनापत्र, कार्यक्रम प्रस्ताव, कार्यपत्र लेखन गर्ने गराउने,

Our Team

श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी
सह-सचिव
मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी,
narayansharma.duwadi@moha.gov.np
4211248 9851140011

श्री गोमादेवी गेम्जोङ
उप-सचिव
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
gomadevi.chemjong@moha.gov.np
4211237 9851215979

श्री सहनशिला पुडासैनी
शाखा अधिकृत
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
sahanshila.pudasaini@moha.gov.np
4211284 9849744218

श्री तिर्थ राज आचार्य
लेखापाल
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
4211278 9851164995

श्री प्रशान्त कु. कर्ण
स.क.अ.
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
karnprashan@gmail.com
4211222 9844069222

खड्ग बहादुर श्रेष्ठ
शाखा अधिकृत
लागू औषध नियन्त्रण इकार्इ,
khadgabahadur.shrestha@moha.gov.np
9851044105