Drug Portal Nepal

About Us

Home / About Us

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयकाे नीति याेजना तथा कार्यक्रम महाशाखा अन्तर्गत लागू अाैषध नियन्त्रण शाखा रहेको छ भने नेपाल प्रहरी आन्तर्गत लागु , औसद कानुन कार्वानयनका लागि लागु औशद नियन्त्रन ब्युरो कार्यरत रहेको छ |

कार्य विवरण

 • लागु औषधसम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
 • लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरूको उपचार एवं पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति निर्धारण,
 • लागु औषध बिक्रीवितरण, ओसारपसार र दुरुपयोग नियन्त्रण,
 • लागु पदार्थसम्बन्धी कार्यहरूको अभिलेख राख्ने,
 • औषधि तयार गर्न चाहिने लागु पदार्थ झिकाउन र प्रयोग गर्न अनुमति दिने,
 • बरामद भएको लागु औषध नष्ट गर्ने गराउने,
 • लागु पदार्थसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गर्ने
 • लागु पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तय गरेका कार्यहरू गर्ने गराउने,
 • लागु पदार्थ दुव्र्यसनीहरूको उपचार एवं पुनःस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सामाजिक संघ,संस्थाहरूसँग समन्वय राख्ने,
 • लागु पदार्थको दुष्परिणामसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरूको तर्जुमा गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने,
 • लागु औषध नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधि झल्कने प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने,
 • रासायनिक पदार्थहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी नीति निर्धारण, सोको निकासा र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य ।
 • आफ्नो शाखाको कामको विषयमा कुनै कुरा स्पष्ट पार्न वुझ्नु पर्ने भएमा वुझी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्ट राय साथ निर्णयको लागि पेश गर्ने,
 • शाखा सम्वन्धी अतिगोप्य र महत्वपुर्ण कागजातहरुको जिम्मा लिई राख्ने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धी नीति, योजना, कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी पेश गर्ने,
 • लागु पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी उद्धेश्य लिई स्थापित स्वदेशी गैर सरकारी संस्थाहरुले मन्त्रालयसंग आवद्धताको लागि माग गरेमा आवश्यकताहरु पूरा गराई अवद्धता दिने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत वा सम्वद्ध निकायद्वारा संचालन भएका कार्यक्रमहरुको बरोबर अनुगमन गर्ने, प्रगति प्रतिवेदन लिने र निर्देशन उपलव्ध गराउने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धमा आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा जानकारी उपलव्ध गर्ने गराउने,
 • स्वीकृत भएका विषयहरुमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रि संघ संस्थाहरु संग आवश्यक पत्राचार गर्ने,
 • लागु औषधसंग सम्वन्धीत विषयमा नेपाल अधिराज्यका कुनै निकाय वा संस्थाले बोलाउने बैठक, सेमिनार वा गोष्ठीमा आदेश अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने वा गराउने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धी योजनापत्र, कार्यक्रम प्रस्ताव, कार्यपत्र लेखन गर्ने गराउने,

Our Team

श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी
सह-सचिव
मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी,
npsduwadee@gmail.com
4211248 9851140011

श्री प्रेमलाल लामिछाने
उप-सचिव
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
plamichhane317@gmail.com
4211237 9851013845

श्री सीता घिमिरे
शाखा अधिकृत
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
sitaghimire25@yahoo.com
4211284 9841453717

श्री संगीता कोइराला
शाखा अधिकृत
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
sangeeta.kkoirala@gmail.com
4211222 9841827419

श्री तारा भट्टरार्इ
लेखापाल
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
4211278 9841113560

श्री प्रशान्त कु. कर्ण
स.क.अ.
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
karnprashan@gmail.com
4211222 9844069222

श्री रन्जु दर्नाल
का.स.
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
4211222 9860405126

खड्ग बहादुर श्रेष्ठ
शाखा अधिकृत
लागू औषध नियन्त्रण इकार्इ,
9851044105

सहनशिला पुडासैनी
शाखा अधिकृत
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
01-4211222 9849744218