Drug Portal Nepal

About Us

Home / About Us

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयकाे नीति याेजना तथा कार्यक्रम महाशाखा अन्तर्गत लागू औषध नियन्त्रण शाखा रहेको छ भने नेपाल प्रहरी आन्तर्गत लागू , औषध कानून कार्वानयनका लागि लागू औषध नियन्त्रन ब्युरो कार्यरत रहेको छ ।

कार्य विवरण

 • लागू औषध सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
 • लागू पदार्थ दुर्व्यसनीहरूको उपचार एवं पुनर्स्थापना सम्बन्धी नीति निर्धारण,
 • लागू औषध बिक्रि वितरण, ओसारपसार र दुरुपयोग नियन्त्रण,
 • लागू पदार्थ सम्बन्धी कार्यहरूको अभिलेख राख्ने,
 • औषधि तयार गर्न चाहिने लागू पदार्थ झिकाउन र प्रयोग गर्न अनुमति दिने,
 • बरामद भएको लागू औषध नष्ट गर्ने गराउने,
 • लागू पदार्थ सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गर्ने
 • लागू पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तय गरेका कार्यहरू गर्ने गराउने,
 • लागू पदार्थ दुव्र्यसनीहरूको उपचार एवं पुनःस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सामाजिक संघ,संस्थाहरूसँग समन्वय राख्ने,
 • लागू पदार्थको दुष्परिणामसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरूको तर्जुमा गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने,
 • लागू औषध नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधि झल्कने प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने,
 • रासायनिक पदार्थहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी नीति निर्धारण, सोको निकासा र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य ।
 • आफ्नो शाखाको कामको विषयमा कुनै कुरा स्पष्ट पार्न वुझ्नु पर्ने भएमा वुझी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्ट राय साथ निर्णयको लागि पेश गर्ने,
 • शाखा सम्वन्धी अतिगोप्य र महत्वपुर्ण कागजातहरुको जिम्मा लिई राख्ने,
 • लागू औषध नियन्त्रण सम्वन्धी नीति, योजना, कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी पेश गर्ने,
 • लागू पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी उद्धेश्य लिई स्थापित स्वदेशी गैर सरकारी संस्थाहरुले मन्त्रालयसंग आवद्धताको लागि माग गरेमा आवश्यकताहरु पूरा गराई अवद्धता दिने,
 • लागू औषध नियन्त्रण सम्वन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत वा सम्वद्ध निकायद्वारा संचालन भएका कार्यक्रमहरुको बरोबर अनुगमन गर्ने, प्रगति प्रतिवेदन लिने र निर्देशन उपलव्ध गराउने,
 • लागू औषध नियन्त्रण सम्वन्धमा आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा जानकारी उपलव्ध गर्ने गराउने,
 • स्वीकृत भएका विषयहरुमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रि संघ संस्थाहरु संग आवश्यक पत्राचार गर्ने,
 • लागू औषधसंग सम्वन्धीत विषयमा नेपाल अधिराज्यका कुनै निकाय वा संस्थाले बोलाउने बैठक, सेमिनार वा गोष्ठीमा आदेश अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने वा गराउने,
 • लागू औषध नियन्त्रण सम्वन्धी योजनापत्र, कार्यक्रम प्रस्ताव, कार्यपत्र लेखन गर्ने गराउने,

Our Team


डा. श्री भिष्म कुमार भुषाल

मुख्य लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी,
bkbhusal@nepal.gov.np
01-4211254 9851140011


श्री गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय
उप सचिव
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
drug@moha.gov.np
01-4211237 9851142725


श्री किरणचन्द्र सुवेदी
शाखा अधिकृत
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
kirancsubedi@gmail.com
drug@moha.gov.np
01-4211284


श्री किशोर विश्‌वकर्मा
शाखा अधिकृत 
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
moha.drugportal@gmail.com
drug@moha.gov.np
01-4211284